Bị dị ứng Mỹ Phẩm phải làm sao !!!!!!

Bị dị ứng Mỹ Phẩm phải làm sao !!!!!!